Červen 2013

Den tři

7. června 2013 v 21:36
Už se mi to začíná trochu vytrácet, ačkoliv blázen jsem pořád. Aha už vím. Tento den opět pokračoval v návštěvě biblických míst. Míst kde působil, žil a učil Pán Ježíš. Vyjeli jsme na Horu blahoslavenství. Zde učil Ježíš zástupy. Něco jako programové prohlášení. Jednotlivé body jsem popsala v minulých článcích. Výhled nádherný, přímo nad jezerem.

Den dva

1. června 2013 v 19:23
Druhý den jsme vyrazili ke GAlilejskému jezeru. Cesta byla velmi zajímavá. Od pouště a pastvin nomádů se proměňovala v stále zelenější a úrodnější kraj.

Zastavili jsme se na Hoře Tábor, kde se Ježíš před zrakem svých 3 učedníků Petra, Jana a Jakuba proměnil. Zářil v bílém světle a promlouval s Mojžíšem a Eliášem. Je to zajímavé místo s nádherným výhledem na úrodnou krajinu Galileje.