Červen 2011

Chvilkapoezie

9. června 2011 v 20:13

tao te ting kapitola 3:
Krebsová, 1997:

Nevynášejte vznešené -
a lidé se nebudou svářit;
nevychvalujte těžko dostupné -
a lidé nebudou krást;
nevystavujte žádoucí -
a lidská srdce nebudou rozjitřena.

Proto: vládne-li moudrý,
vyprazdňuje srdce lidí
a naplňuje jejich mysl;
oslabuje ctižádost lidí
a zpevňuje jejich páteř.
Bez ustání usiluje,
aby lidé byli bez chtivosti a zchytralosti;
stará se,
aby ti, kdož jsou zchytralí,
se neodvážili zasahovat.

Jednáme-li, aniž zasahujeme,
nic není bez vlády.

kapitola 81
Krebsová, 1997:

Pravdivá slova nebývají líbivá,
líbivá slova nebývají pravdivá.

Co je dobré, nepotřebuje obhajoby,
co potřebuje obhajoby, není dobré.

Kdo ví, nepotřebuje vědomosti,
kdo potřebuje vědomosti, neví.

Moudrý nehromadí.
Tím, že vše činí pro druhé,
sám stále více získává;
tím, že vše dává druhým,
sám stále více dostává.

Takové je tao nebes:
prospívá - a nikdy neškodí.
Takové ja tao moudrého:
jedná - a nikdy nesoupeří

dva světy

5. června 2011 v 21:09
Biji se ve me dva světy. Jeden je racionální, rozumný a logický. A ten druhy je iracionální, nerozumny a nelogický.

Ten prvni odpovídá zdravému rozumu. Ten druhy odporuje zdravému rozumu.

To první je vědění. To druhe nevědění. To druhé potřebuji.

Jak z toho ven? Pry nepřemýšlet. Nekomplikovat. Neřešit. Jen nechat být.

Tak to zkusim.
A tohle je bota v ktery chodim